سفارش تبلیغ
صبا ویژن
قطار به مقصد خدا ! مسافراش سوار شن ! - راز گشایی

قطار به مقصد خدا ! مسافراش سوار شن !

یکشنبه 86 مرداد 28 ساعت 1:20 صبح

کمی در ایستگاه دنیا ایستاد


 ستاره ای رو به جهانیان کرد گفت:
مقصدما خداست.کیست که با ما سفر کند؟
 کیست که می خواهد به عشق ابدی برسد؟
 کیست که باور کند دنیا ایستگاهی جز برای گذشتن نیست ؟
 قرنها گذشت اما جز اندک کمی از آدمها سوار بر قطار ابدی نشدن
  از جهان تا خدا هزار ایستگاه بود

در هر ایستگاه که قطار می ایستاد کسی کم میشد.
قطار میگذشت سبک می شد
چون سبکی قانون خداست!‌‌
قطار همیطور حرکت میکرد تا به بهشت رسید.
ستاره دوباره صدا زد اینجا بهشت است!
 هرکه می خواهد پیاده شود
 اما ایستگاه آخر نیست.
مسافران بهشتی پیاده شدند
اما قطار از ایستگاه بهشت هم گذشت.
آنگاه خدا رو به مسافرانش کرد و گفت :
درود بر شما راز من همین بود هر که مرا می خواهد
در ایستگاه بهشت پیاده نخواهد شد

 اما در ایستگاه آخر نه قطاری بود نه  مسافری

 


نوشته شده توسط : طفل طریق

راز گشا [ نظر]لیست کل یادداشت های این وبلاگ

باز آمدیم
[عناوین آرشیوشده]